Xi lanh (thân) cho súng bắn đinh CN55, CN70, CN80

290.000350.000