Vòng chặn xilanh cho súng bắn đinh CN55, CN70, CN80

62.000