Van đầu cho súng bắn đinh CN55, CN70, CN80

165.000190.000