Van cò súng cho súng bắn đinh CN55, CN70, CN80

105.000110.000