Thanh đẩy cho súng bắn đinh CN55, CN70, CN80

130.000150.000