Thân súng cho súng bắn đinh CN55, CN70, CN80

830.000885.000