Súng rút đinh MEITE T50SC

  • Model: T50SC
  • Hãng SX: MEITE
  • Khối lượng: 1.06kg
  • Kích thước: 62x228x282 mm
  • Sức chứa:  mẫu đinh
  • Áp suất hơi: 5-8 kg/cm ²
  • Kích thước đầu nối: 6mm
  • Loại đinh sử dụng: tháo đinh T, ST (25-50)