Súng bắn đinh pallet MEITE CN100B

  • Model: CN100
  • Hãng SX: MEITE
  • Loại súng: súng dùng hơi
  • Chiều dài đinh: 65-100mm
  • Đường kính thân đinh: Ø2.5 – Ø3.3mm
  • Số lượng đinh: 225-300 đinh/cuộn
  • Kích thước: 405x143x403mm
  • Trọng lượng: 5.67kg.