Súng bắn đinh pallet MAX CN55 – Japan

7.800.000

Súng bắn đinh pallet MAX CN55 – Japan

  • Thương hiệu: MAX – Japan
  • Khối lượng: 2.5 kg.
  • Kích thước: 283x131x270mm.
  • Sức chứa: 300-350 mẫu đinh.
  • Áp suất hơi: 5 – 8 kg/cm ² (70-100psi).
  • Loại đinh sử dụng: 2.1-2.3 mm.
  • Chiều dài đinh: 25-57mm.