Súng bắn đinh MEITE SN80

  • Model: SN80
  • Hãng SX: MEITE
  • Khối lượng: 1.2 kg
  • Kích thước: 92x250x300 mm
  • Sức chứa:  1 mẫu đinh
  • Áp suất hơi: 5-8 kg/cm ²
  • Kích thước đầu nối: 6 mm
  • Loại đinh sử dụng: Đinh gót giày 4x10mm đến 6x25mm