Súng bắn đinh MEITE SN55

  • Model: SN55
  • Hãng SX: MEITE
  • Khối lượng: 0.55 kg
  • Kích thước: 55x152x210 mm
  • Sức chứa:  1 mẫu đinh
  • Áp suất hơi: 4-7 kg/cm ²
  • Kích thước đầu nối: 6mm
  • Loại đinh sử dụng: đinh bắn gót giày 2.3x13mm