Súng bắn đinh MEITE F50

  • Model: F50
  • Hãng SX: MEITE
  • Khối lượng: 1.52 kg
  • Kích thước: 61 x 229 x 245 mm
  • Sức chứa: 100 mẫu đinh
  • Áp suất hơi: 4 – 7 kg/cm ²
  • Kích thước đầu nối: 6 mm
  • Loại đinh sử dụng: từ F20 đến Đinh F50