Súng bắn đinh MEITE F32

  • Model: F32
  • Hãng SX: MEITE
  • Khối lượng: 1.25 kg
  • Kích thước: 60 x 165 x 240 mm
  • Sức chứa: 100 mẫu đinh
  • Áp suất hơi: 4 – 7 kg/cm ²
  • Kích thước đầu nối: 6 mm
  • Loại đinh sử dụng: từ F10 đến Đinh F30