Súng bắn đinh MEITE 440K

  • Model: 440K
  • Hãng SX: MEITE
  • Khối lượng: 2.10 kg
  • Kích thước: 73 x 270 x 298 mm
  • Sức chứa: 70 mẫu đinh
  • Áp suất hơi: 5 – 8 kg/cm ²
  • Kích thước đầu nối: 6 mm
  • Loại đinh sử dụng: từ 425K, 432K, 438K