Súng bắn đinh chữ U MEITE 422J

  • Model: 422J
  • Hãng SX: MEITE
  • Khối lượng: 1.17 kg
  • Kích thước: 55 x 168 x 240 mm
  • Sức chứa: 100 mẫu đinh
  • Áp suất hơi: 4 – 7 kg/cm ²
  • Kích thước đầu nối: 6 mm
  • Loại đinh sử dụng: Đinh 410J đến Đinh 422J