Súng bắn đinh chữ U MEITE 1013J

  • Model: 1013J
  • Hãng SX: MEITE
  • Khối lượng: 0.94 kg
  • Kích thước: 50 x 145 x 208 mm
  • Sức chứa: 100 mẫu đinh
  • Áp suất hơi: 4 – 7 kg/cm ²
  • Kích thước đầu nối: 6 mm
  • Loại đinh sử dụng: từ 1004J đến Đinh 1013J