Súng bắn đinh chữ U MEITE 1010F

  • Model: 1010F
  • Hãng SX: MEITE
  • Khối lượng: 0.94 kg
  • Kích thước: 50 x 145 x 208 mm
  • Sức chứa: 140 mẫu đinh
  • Áp suất hơi: 4 – 7 kg/cm ²
  • Kích thước đầu nối: 6 mm
  • Loại đinh sử dụng:1006F, Đinh 1008F, Đinh 1010F