Súng bắn đinh chỉ MEITE P630

  • Model: P630
  • Hãng SX: Meite
  • Khối lượng: 0.92 kg
  • Kích thước: 42 x 178 x 215 mm
  • Sức chứa: 150 mẫu đinh
  • Áp suất hơi: 4 – 7 kg/cm ²
  • Kích thước đầu nối: 6 mm
  • Loại đinh sử dụng: đinh chỉ 6/8 – 6/30