Súng bắn đinh chỉ MEITE P622

  • Model: P622
  • Hãng SX: MEITE
  • Khối lượng: 0.91 kg
  • Kích thước: 42 x 160 x 205 mm
  • Sức chứa: 150 mẫu đinh
  • Áp suất hơi: 4 – 7 kg/cm ²
  • Kích thước đầu nối: 6 mm
  • Loại đinh sử dụng: đinh chỉ 6/8 đến 6/22