Súng bắn đinh C MEITE SC7

  • Model: SC7
  • Hãng SX: MEITE
  • Khối lượng: 1.7 kg
  • Kích thước: 92x212x350 mm
  • Sức chứa:  100 mẫu đinh
  • Áp suất hơi: 4-7 kg/cm ²
  • Kích thước đầu nối: 6 mm
  • Loại đinh sử dụng: Đinh C