Súng bắn đinh bê tông MEITE ST64

  • Model: ST64
  • Hãng SX: MEITE
  • Khối lượng: 3.14 kg
  • Kích thước: 92x275x322 mm
  • Sức chứa:  50mẫu đinh
  • Áp suất hơi: 5-8kg/cm ²
  • Kích thước đầu nối: 8mm
  • Loại đinh sử dụng: Đinh STĐinh AT từ 18 đến 64