Nắp đuôi khí nén cho súng bắn đinh CN55, CN70, CN80

160.000190.000