Nắp che cho súng bắn đinh CN55, CN70, CN80

70.00075.000