Nắp chặn piston đẩy cho súng bắn đinh CN55, CN70, CN80

48.00052.000