Lưỡi gà (ty, piston) cho súng bắn đinh CN55, CN70, CN80

180.000280.000