Khóa chốt cho súng bắn đinh CN55, CN70, CN80

10.000