Giá đỡ thanh đẩy cho súng bắn đinh CN55, CN70, CN80

42.000