Đuôi súng cho súng bắn đinh CN55, CN70, CN80

390.000495.000