Dừng piston cho súng bắn đinh CN55, CN70, CN80

60.000