Đệm làm kín (gasket) cho súng bắn đinh CN55, CN70, CN80

55.00065.000