Đầu súng cho súng bắn đinh CN55, CN70, CN80

805.0001.030.000