Đầu nối khí cho súng bắn đinh CN55, CN70, CN80

22.000