Chốt cửa cho súng bắn đinh CN55, CN70, CN80

50.000